คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าภายใน www.faifaaoutlet.com

การได้รับคะแนน

 • 1. ได้จากการซื้อสินค้าภายใน www.faifaaoutlet.com เว้นแต่การซื้อสินค้าที่มิได้เข้าร่วมโครงการคะแนนสะสมโกดังไฟฟ้า
 • 2. แคมเปญพิเศษภายใน www.faifaaoutlet.com

เงื่อนไขการได้รับคะแนน จากการซื้อสินค้าภายใน Godungfaifaa

 • 1. การซื้อสินค้าภายใน www.faifaaoutlet.com ลูกค้าจะได้รับคะแนนภายใน 08:00 น. ของวันถัดไป หลังทำการชำระเงินและสถานะของสินค้าเป็น “รอจัดส่งสินค้า”
 • 2. ลูกค้าสามารถนำคะแนนไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
 • 3. สิทธิในการได้รับคะแนน

  • 3.1. ทุกๆ การใช้จ่าย (เฉพาะค่าสินค้า) 250 บาท จะได้รับคะแนน (250 บาท = 1 คะแนน)
  • 3.2. ได้รับคะแนน สูงสุดไม่เกิน 1,000 คะแนน ต่อ 1 คำสั่งซื้อ / 3,000 คะแนน ต่อวัน / 6,000 คะแนนต่อสัปดาห์ ต่อลูกค้า 1 ราย

วิธีการใช้คะแนน

 • ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าทุกประเภทใน www.faifaaoutlet.com หรือใช้เป็นส่วนลดกับสินค้าพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการแคมเปญพิเศษ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการหรือเป็นสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นที่มีอยู่

เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์

 • 1. จำนวน 300 คะแนน จะสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ 1,000 บาท (300 คะแนน = 1,000 บาท)

  • 1.1. ลูกค้าจะสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ เมื่อมีคะแนนขั้นต่ำที่ 300 คะแนนและในการใช้คะแนนในแต่ละครั้ง ไม่สามารถใช้ต่ำกว่า 300 คะแนน ได้
  • 1.2. ลูกค้าจะสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ สูงสุดไม่เกินวันละ 1,500 คะแนน และสูงสุดสัปดาห์ละไม่เกิน 3,000 คะแนน

ทำไมคะแนนจึงลดลง

 • 1. คะแนนสะสมมีอายุ 6 เดือน โดยจะหมดอายุ ณ สิ้นที่เดือนที่ 6 นับจากวันที่ได้รับคะแนนในแต่ละแต้มมา

เงื่อนไขทั่วไป
 • 1. ต้องเป็นสมาชิกของ www.faifaaoutlet.com เท่านั้นที่มีสิทธิและคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดค่าสินค้า
 • 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสะสมคะแนนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3. คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานรายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน บริษัทเดียวกัน เป็นต้น) ได้
 • 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าเฉพาะสมาชิกของ www.faifaaoutlet.com  และยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกภาพของ  www.faifaaoutlet.com เท่านั้น
 • 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขอคืนคะแนนใดๆ หลังจากที่ผู้ใช้งานแสดงความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมมายังบริษัทฯ แล้ว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสะสมใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ถือคำวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด