แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 10 kW 3 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿229,900.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 18 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 10 kW 3Phase SUN2000-3KTL-L1 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DTSU666-H หรือ Three Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 48 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 12 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 34 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 24 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 10 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 34 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 12 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 4 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 100 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 100 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 50 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 100 เมตร
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 15 kW 3 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿326,150.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 28 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 15 kW 3 Phase SUN2000-15KTL-M2 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DTSU666-H หรือ Three Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 80 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 20 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 54 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 40 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 18 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 54 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 20 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 6 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 100 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 100 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 50 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 100 เมตรTop of Form Monitoring – Huawei Smart Dongle - WLAN – FE จำนวน 1 ตัว
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 20 kW 3 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿395,780.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 36 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 20 kW 3Phase SUN2000-3KTL-L1 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DTSU666-H หรือ Three Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 0 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 24 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 72 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 48 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 24 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 72 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 24 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 6 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 200 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 200 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 50 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 200 เมตรTop of Form Monitoring – Huawei Smart Dongle - WLAN – FE จำนวน 1 ตัว
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 3 kW 1 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿87,000.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 6 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 3 kW 1Phase SUN2000-3KTL-L1 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DDSU666-H หรือ Single Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 16 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 4 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 10 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 8 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 2 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 10 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 4 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 2 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 40 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 40 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 30 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 40 เมตร
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 5 kW 1 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿122,760.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 9 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 5 kW 1Phase SUN2000-3KTL-L1 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DDSU666-H หรือ Single Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 26 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 6 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 18 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 12 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 4 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 18 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 6 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 2 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 50 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 50 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 30 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 50 เมตร
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดเซ็ตอุปกรณ์ 5 kW 3 Phase สำหรับติดตั้งเอง

฿132,000.00
รายละเอียด : Panel ( แผงโซลาร์เซลล์ ) จำนวน 9 แผง – แผงโซลาร์เซลล์ Trina Mono 545 W Mono Half-Cell – แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก – เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม – รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี – รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี Inverter ( อินเวอร์เตอร์ ) จำนวน 1 แผง – Inverter Huawei 5 kW 3Phase SUN2000-3KTL-L1 – ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA – สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้ – รับประกัน 5 – 10 ปี – แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wi-Fi – รองรับ 2 MPPT Smart meter  จำนวน 1 แผง – DTSU666-H หรือ Three Phase Smart Meter – แถม CT สำหรับทำ Zero Export ( ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน ) และวัดพลังงาน ใช้กับ Inverter Huawei 1 Phase ตู้ไฟ Solar Combiner Box จำนวน 1 แผง -ตู้ไฟอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มีมาตรฐานทุกชิ้น ติดตั้งง่าย Solar mounting (ชุดอุปกรณ์จับยึด) – L Feet ( อุปกรณ์ยึดหลังคา เมทรัลชีท ) จำนวน 26 ตัว – Rail ( ราง ) 4.2 m จำนวน 6 ตัว – Mid clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 18 ตัว – End clamp ( อุปกรณ์ยึดแผง ) จำนวน 12 ตัว – Splice ( ตัวต่อราง ) จำนวน 4 ตัว – Ground pate  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 18 ตัว – Ground Lug  ( แผ่นกราวด์ ) จำนวน 6 ตัว – Ground ROD 3/8” 2.4m.  ( แท่งกราวด์ ) จำนวน 1 แท่ง ชุดสายไฟ – MC4 ( + , – ) 4mm. จำนวน 2 คู่ – PV Cable 4/6mm. ( black ) ยาว 50 เมตร – PV Cable 4/6mm. ( red ) ยาว 50 เมตร – AC cable IEC 01 6 sq.mm. ยาว 50 เมตร – AC Ground cable IEC01 #6 sq.mm. ยาว 30 เมตรTop of Form
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 10 kW 3 Phase พร้อมติดตั้ง

฿257,800.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 •  แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 18 แผง
 • Huawei Inverter 10 kW On-Grid 3 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 3 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 15 kW 3 Phase พร้อมติดตั้ง

฿386,700.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 •  แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 28 แผง
 • Huawei Inverter 15 kW On-Grid 3 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 3 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 20 kW 3 Phase พร้อมติดตั้ง

฿485,980.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 • แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 38 แผง
 • Huawei Inverter 20 kW On-Grid 3 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 3 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 3 kW 1 Phase พร้อมติดตั้ง

฿115,000.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 • แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 6 แผง
 • Huawei Inverter 3 kW On-Grid 1 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 1 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 5 kW 1 Phase พร้อมติดตั้ง

฿155,000.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 • แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 9 แผง
 • Huawei Inverter 5 kW On-Grid 1 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 1 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า

ชุดโซลาร์เซลล์ 5 kW 3 Phase พร้อมติดตั้ง

฿161,550.00
แพ็คเกจ 1 ชุด ประกอบด้วย
 • แผงโซลาร์เซลล์ Jinko P type Mono – Crystalline จำนวน 9 แผง
 • Huawei Inverter 5 kW On-Grid 3 Phase จำนวน 1 ตัว และ Smart Meter 3 Phase จำนวน 1 ตัว
 • ตู้ Combiner, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบตัดการลัดวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ Mounting (อุปกรณ์ยึดแผงครบเซ็ต)
 • สายไฟฟ้า AC/DC มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ค่าขออนุญาตขนานไฟและขายไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้า, กกพ. และสำนักงานเขตหรือท้องถิ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อุปกรณ์ติดตั้งและรับประกัน 1 ปี ล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี
 • Inverter รับประกัน 5-10 ปี
 • แผงโซลาร์เซลล์รับประกัน 25 ปี
 • สามารถดูการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น มือถือได้ฟรี
 • บริการหลังการขายภานใน 24-48 ชม.
หยิบใส่ตะกร้า