สินค้าจัดชุด

ออนกริด อินเวอร์เตอร์

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา

1.

เริ่มต้นสร้างขอใบเสนอราคา

เตรียมรายละเอียดข้อมูลสำหรับการสร้างใบเสนอราคา

2.

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ไฟฟ้าเอาท์เล็ท เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ

3.

กรอกข้อมูลสินค้า

กรอกข้อมูลของสินค้าที่ต้องการผ่านระบบเว็บไซต์

4.

ตรวจสอบใบเสนอราคา

ตรวจสอบใบเสนอผ่านทางอีเมลแจ้งเตือน