โซลาร์เซลล์ พลังงานไฟฟ้าทางเลือกของคนยุคใหม่ การใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และเชื่อว่าหลายคนในที่นี่คงกำลังศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์ on-grid กับ off-grid กันอยูใช่ไหม? ไม่รู้ว่าระบบ on-grid กับ off-grid ต่างกันยังไง? วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วที่นี่

On-Grid System หรือ ระบบออนกริด

ระบบออนกริด หรือ On-Grid System คือ ระบบโซลาร์เซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้จะถูกนำส่งไปยังตัวแปลงไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านของเราและเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า หากโซลาร์เซลล์ของเราผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากเกินความต้องการ กระแสไฟฟ้าที่เหลือจะถูกส่งไปยังระบบส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อขายพลังงานต่อได้

ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด นิยมใช้สำหรับอาคาร ที่พักอาศัยแบบส่วนตัว มากกว่าอาคารอุตสาหกรรม

ข้อดีของโซลาร์เซลล์ on-grid

เมื่อระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอหรือผลิตไม่ได้ ระบบจะทำการดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาเสริมเพื่อการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง และในกรณีที่ระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการ ผู้ใช้สามารถขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบการไฟฟ้าได้ การติดตั้งง่ายใช้อุปกรณ์น้อย ค่าใช้จ่ายต่ำ

หากต้องการขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบ ผู้ใช้จะต้องดำเนินเรื่องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน

Off-Grid System หรือ ระบบออฟกริด

ระบบออฟกริด หรือ Off-Grid System คือ ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้จะถูกนำเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งระบบออฟกริดจะใช้ off-grid อินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และระบบนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่งกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด นิยมใช้ในเขตอาคารอุสากรรม มากกว่าใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไป เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริด เป็นระบบที่มีขั้นตอนและอุปกรณ์การติดตั้งซับซ้อนละยุ่งยากมากกว่าระบบออนกริด อีกทั้งค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

ข้อดีของโซลาร์เซลล์ off-grid

เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าถึงยาก เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ off-grid เป็นระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ด้วยตัวเอง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ไม่เสถียร หากกรณีเกิดไฟฟ้าดับระบบโซลล่าเซลล์ออฟกริดจะยังสามารถใช้งานได้จากพลังงานที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ลดความเสียหายจากปัญหาไฟฟ้าดับหรือตก ไม่มีต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมกับกาไฟฟ้าเป็นรายเดือน

การลงทุนกับโซลาร์เซลล์นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วย ซึ่งการติดตั้งระบบโซลล่าเซลล์ในแต่ละระบบ ผู้ใช้งานควรศึกษาระบบการทำงาน ข้อดี-ข้อเสีย ก่อนเลือกใช้งานอย่างถี่ถ้วน และการติดตั้งควรอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *