สำหรับใครที่กำลังมีแผนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่ต้องอ่าน! 4 เรื่องควรรู้ถ้าอยากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

 

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก หรือโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยนั้นก็คือระบบการทำงานของแผงโซลล่าเซลล์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดตั้งและเลือกซื้อให้เหมาะกับความต้องการ

1. ระบบโซลาร์เซลล์ “On-Grid (ออนกริด)”

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานของโซลล่าเซลล์แบบ On-Grid จะเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้าบ้านจากการไฟฟ้า โดยระบบนี้สามารถทำงานได้เลยทันทีหลังจากพลังงานถูกแปลงอกมาจากอิเวอร์เตอร์ ไม่ต้องมีตัวสำรองแบตเตอรี่

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

 • Grid Tie Invertor (อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง)
 •  DC, AC Surge (คอนโทรล เบรกเกอร์)
 • อุปกรณ์เดินสายไฟ (สายไฟ DC, ข้อต่อสาย MC 4)
 • อุปกรณ์ยึดแผลงและโครงสร้างรองรับแปงโซลาร์เซลล์
 • แผงโซลาร์เซลล์

การติดตั้ง

ในส่วนของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดนี้ กระบวนการการติดตั้งไม่ยาก ทำให้สามารถติดตั้งได้เอง ในกรณีที่ต้องการติดตั้งจำนวนมากแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาติดตั้งให้ เนื่องจากต้องมีการคำนวณกำลังไฟและติดตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

2. ระบบโซลาร์เซลล์ “Off-Grid (ออฟกริด)”

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid (ออฟกริด) จะเป็นการทำงานแบบไม่ต้องเชื่อมต่อหรือใช้งานควบคู่กับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นระบบโซลล่าเซลล์ที่ทำงานและผลิตไฟฟ้าได้ตัวตัวเอง โดยระบบการทำงานของระบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีนั้นก็คือ

 • ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ – วิธีจะเป็นการนำไฟฟ้าที่ระบบโซลาร์เซลล์ผลิตได้เข้ากักเก็บให้อยู่ในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ได้
 • ใช้งานโดยไม่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ – วิธีจะเป็นการดึกไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลล่าเซลล์มาใช้งานเลยโดยมีมีการกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ภายหลัง

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

 • แผงโซลาร์เซลล์
 • PV Charge Controller (เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่)
 • Battery Bank (เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่)
 • DC AC Invertor / Charger (อินเวอร์เตอร์)
 • อุปกรณ์เดินสายไฟ (สายไฟ และข้อต่อต่างๆ)
 • อุปกรณ์ยึดแผลงและโครงสร้างรองรับแปงโซลาร์เซลล์

การติดตั้ง

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดนี้ สามารถติดตั้งได้เองที่บ้านเช่นเดียวกันกับระบบแบบออนกริด แต่เนื่องด้วยระบบนี้เป็นระบบที่ผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ในการออกแบบการติดตั้งหรือคำนวณกำลังผลิตและกำลังฟที่ใช้งานให้สมดุลถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาและเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

3. ระบบโซล่เซลล์ “Hybrid (ไฮบริด)”

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์แบบ Hybrid (ไฮบริด) จะเป็นการนำระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดและออฟกริดเข้ามารวมกัน หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นระบบโซลาร์เซลล์แบบผสม โดยการทำงานของระบบจะเป็นการทำงานผสมกันระหว่างแหล่งพลังงานโซลาร์เซลล์และแปล่งพลังงานอื่นๆ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ และเมื่อผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้งาน พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจะถูกตัดเข้าสู่ระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน เพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคต หากในช่วงเวลากลางคืนระแสไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานระบบจะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานแทน

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

 • แผงโซลาร์เซลล์
 • แหล่งพลังงานอื่นๆ (กังหันลมผลิตไฟฟ้าต่างๆ)
 • Charge Controller (เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่)
 • Hybrid Invertor (ไฮบริดอินเวอร์เตอร์)
 • Battery Bank (เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่)
 • อุปกรณ์เดินสายไฟ (สายไฟ และข้อต่อต่างๆ)
 • อุปกรณ์ยึดแผลงและโครงสร้างรองรับแปงโซลาร์เซลล์

การติดตั้ง

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด นับเป็นการติดตั้งที่มีวิธีการค่อนข้างยุ่งยากทั้งในส่วนของเครื่องมือและการต่อไฟจากหลายแหล่งพลังงาน ทำให้การติดตั้งด้วยตัวเองจะเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก แนะนำให้ใช้บริการติดตั้งกับผู้เชี่ยวชาญมากกว่าทั้งในแง่ของความสะดวกแต่ถูกต้องปลอดภัย

4. ระบบปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ “Solar Pump (โซล่าปั๊ม)”

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานของโซล่าปั๊ม เป้นระบบที่สามารถทำงานได้โดยพลังงานไฟฟ้าไม่ต้องเข้าผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า แต่สามารถส่งพลังงานที่ผลิตได้จากระบบโซล่าปั๊มไปยังเครื่องปั๊มไปใช้งานได้เลยทันที หรือในกรณีที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าแม้ตอนไม่มีแสงอาทิตย์ก็สามารถที่จะติดตั้งระบบแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้เช่นกัน

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

 • แผงโซลาร์เซลล์
 • ชุดควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำ
 • อุปกรณ์เดินสายไฟ (สายไฟ และข้อต่อต่างๆ)
 • อุปกรณ์ยึดแผลงและโครงสร้างรองรับแปงโซลาร์เซลล์
 • Invertor (อินเวอร์เตอร์) *กรณีที่ต้องต่อเข้าระบบแบตเตอรี่
 • Battery Bank (เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่) *กรณีที่ต้องต่อเข้าระบบแบตเตอรี่

การติดตั้ง

ส่วนของการติดตั้งปั๊มน้ำระบบโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง และในปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดแรง และยังติดตั้งง่ายอุกรณ์ไม่เยอะ

 

มาจนถึงตอนนี้แล้วใครที่กำลังศึกษาเรื่องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองอยู่ ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน สามารถเข้ามาขอคำปรึกษา ขอรับบริการได้ที่ FAIFAAOUTLET ศูนย์รวมอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ได้ เราพร้อมให้บริการทั้งให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายและติดตั้งถีงบ้านคุณ เพียงแค่คุณติดต่อเรา FaifaaOutlet ไฟฟ้าเอาท์เล็ท ผู้นำด้านพลังงานสะอาด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *