การติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) เป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ในระยะยาว ที่ช่วยในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในภายในบ้านได้ และแน่นอนว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีขั้นตอนและการวางแผนต่าง ๆ ที่ต้องรอบคอบและชัดเจน เพื่อให้โซลาร์เซลล์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

1. ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติม

ต้องทำการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอบต. สำนักงานเทศบาล เป็นต้น โดยเขียนแบบคำขอ ข.1 รวมถึงแปลนบ้าน และโครงสร้างของตัวหลังคา รวมถึงรายละเอียดของโซลาร์เซลล์ที่ต้องการติดตั้ง หรือหากมีเอกสารรับรองของวิศวกรสามารถแนบยื่นได้เช่นกัน 

2. ลงทะเบียนกับการไฟฟ้า กฟน. หรือ กฟภ. 

เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนเพื่อยื่นกับการไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ๆ 

โดยเอกสารหลัก ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นลงทะเบียน คือ

  • แบบคำขอ ข.1
  • แผนผังบ้านและโครงสร้างของตัวหลังคาที่ต้องการติดตั้ง
  • บัตรประชาชนและหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  • ชนิด รุ่น และยี่ห้อของแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการติดตั้ง
  • แผนภูมิระบบไฟฟ้าที่รับรองโดยวิศวกร
  • แผนที่บ้าน รวมถึงรูปภาพถ่ายหน้าบ้าน หลังคาบ้านที่ต้องการติดตั้ง

3. ชำระค่าเชื่อมระบบไฟฟ้า

เมื่อทางการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ทำเรื่องยื่นขออนุญาตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อนุมัติให้ผ่านแล้ว ทางการไฟฟ้าจะให้เอกสารลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงสำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้า โดยต้องชำระภายใน 270 วัน นับจากวันที่เริ่มอนุมัติสัญญา 

4. ทำการติดตั้งได้เลย

การไฟฟ้าจะเข้าสำรวจในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกบ้านหรืออาคาร รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าติดตั้งตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้หรือไม่ เมื่อผ่านครบทุกขั้นตอน ทางไฟฟ้าจะทำการเปลี่ยนตัวมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นแบบมิเตอร์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งงระบบไฟฟ้าเชื่อมกับแผงโซลาร์เซลล์ และเริ่มใช้งานได้เลย

อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่ต้องการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการยื่นขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์อาจแตกต่างกันไปในบางพื้นที่ ดังนั้นควรศึกษาการยื่นขอให้รอบคอบและชัดเจน หรืออาจเดินเข้าการไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ในเวลาทำการราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *