โซลาร์เซลล์ (Solar Cells) นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแสงอาทิตย์จะมีพลังงานที่ตกกระทบไปยังโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ โดยปกติแล้วโซลาร์เซลล์ถูกติดตั้งบนพื้นผิวที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อยากขายไฟฟ้าคืนรัฐบาลได้ไหม ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Rooftop Solar) เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับการใช้งานในบ้านหรือด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับรัฐบาลหรือผู้ให้บริการไฟฟ้าท้องถิ่นได้ 

ซึ่งนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ทำเรื่องประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประชาชนประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ที่มีกำลังวัตต์ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยรับซื้อสำหรับพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 5 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5 เมกะวัตต์ รับซื้อในราคา 2.20 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลารับซื้อ 10 ปี ชำระภายใน 270 วัน นับจากวันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 

การขายไฟฟ้าคืนรัฐบาล ทำอย่างไร ?

  • สอบถามข้อมูลและเงื่อนไข: ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องขอโซลาร์เซลล์ เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขายไฟฟ้าคืน รวมทั้งทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดของการไฟฟ้า รวมถึงอัตราค่าซื้อไฟฟ้าคืนที่รัฐบาลหรือผู้ให้บริการไฟฟ้ากำหนด
  • การติดตั้งพลังงานจากโซลาร์เซลล์: ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น: ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น มิเตอร์วัดการผลิตไฟฟ้าและระบบเซนเซอร์เพื่อติดตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
  • ขออนุญาตและลงทะเบียน: อาจต้องมีการขออนุญาตหรือลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการขายไฟฟ้าคืน
  • การผลิตไฟฟ้าและขายคืน: สร้างพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และขายคืนให้กับรัฐบาลหรือผู้ให้บริการไฟฟ้าตามอัตราค่าซื้อที่กำหนดตามสัญญา
  • รายงานและการชำระเงิน: รายงานปริมาณไฟฟ้าที่คุณผลิตและขายคืนตามข้อกำหนดที่กำหนด และรับเงินตามอัตราค่าซื้อที่กำหนด
  • การดูแลและตรวจสอบโซลาร์เซลล์: ดูแลและตรวจสอบระบบพลังงานทดแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โซลาร์เซลล์สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

การขายไฟฟ้าคืนให้รัฐบาลเป็นกระบวนการที่จะต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนหรือโซลาร์เซลล์ กลับสู่ระบบไฟฟ้าสาธารณะของรัฐบาล รัฐบาลจะชำระเงินให้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้แนะนำให้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายไฟฟ้าคืน เพื่อทราบข้อมูลที่แน่ชัดและถูกต้องสำหรับขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องการขายไฟฟ้าคืนในรัฐบาลอย่างครบถ้วนอีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *