ในชีวิตประจำวันของเรา หลาย ๆ คนคงจะเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น V, A, W อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ เตารีด ไมโครเวฟ ฯลฯ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือ โวลท์ แอมป์ และวัตต์ ซึ่งเป็นหน่วยวัดทางไฟฟ้าที่เราควรรู้จักเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายในบิลค่าไฟฟ้าด้วย

“โวลท์ แอมป์ วัตต์” ต่างกันมากน้อยแค่ไหน ?

โวลท์ (Volt)

คือ หน่วยวัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้า เปรียบเสมือนแรงดันน้ำที่ไหลผ่านท่อ ยิ่งโวลท์สูงเท่าไหร่ แรงดันไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้น

แอมป์ (Ampere)

คือ หน่วยวัดความแรงของกระแสไฟฟ้า เปรียบเสมือนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อ ยิ่งแอมป์สูงเท่าไหร่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้น

วัตต์ (Watt)

คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า เปรียบเสมือนแรงดันน้ำที่ไหลผ่านท่อคูณกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อ ยิ่งวัตต์สูงเท่าไหร่ กำลังไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น หลอดไฟ 100 วัตต์ จะมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ และกระแสไฟฟ้า 0.45 แอมป์

ความสัมพันธ์ระหว่างโวลท์ แอมป์ และวัตต์

โวลท์ แอมป์ และวัตต์ มีความสัมพันธ์กันตามสูตร P = V x I โดยที่ P คือ กำลังไฟฟ้า (หน่วยเป็นวัตต์) V คือ แรงดันไฟฟ้า (หน่วยเป็นโวลท์) และ I คือ กระแสไฟฟ้า (หน่วยเป็นแอมป์)

ตัวอย่างเช่น หลอดไฟฟ้าดวงหนึ่ง มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ และกระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ ดังนั้น กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าดวงนี้ก็จะเท่ากับ 220 x 1 = 220 วัตต์

การคำนวณค่าใช้จ่ายในบิลค่าไฟฟ้า

โดยสูตรคำนวณหาค่าต่างๆ มีดังนี้

กำลังไฟฟ้า (วัตต์) = แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) x กระแสไฟฟ้า (แอมป์)

แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) / แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)

ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือน คำนวณจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง 1 หน่วยการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 1,000 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) โดยคิดค่าไฟฟ้า 1 หน่วย เท่ากับ 4 บาท

ตัวอย่างเช่น หากเราเปิดหลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ จำนวน 10 ดวง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายก็จะเท่ากับ (100 x 10 x 1) / 1,000 = 1 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้า 4 บาท

ดังนั้น หากเรารู้จักหน่วยวัดทางไฟฟ้าอย่างโวลท์ แอมป์ และวัตต์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดเหล่านี้ เราก็จะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในบิลค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *