พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่มากมาย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นพลังงานที่ดีต่อโลก

พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร?

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การต้มน้ำ การฆ่าเชื้อโรค การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปแล้ว เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 15-20% ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับ

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

 • เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นพลังงานทดแทน สามารถใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีจำกัด
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ในระยะยาว

ข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

 • ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ
 • ต้นทุนการติดตั้ง ยังมีราคาที่สูงกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ตัวอย่างการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ดังนี้

 • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ภายในบ้านหรืออาคารสำนักงาน
 • การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในครัวเรือนหรืออาคารสำนักงาน
 • การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • การต้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในครัวเรือนหรืออาคารสำนักงาน
 • การฆ่าเชื้อโรคจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • การบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพลังงานหลักของโลก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ทดแทนได้ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ยังสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และระบบขนส่งสาธารณะได้อีกด้วย

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลดลง และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น การหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *