โซล่าร์รูฟ ระบบโซล่าร์เซลล์พื้นที่จำกัดก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย มีเพียงหลังคาอาคารหรือบ้านพักอาศัยก็ทำได้แล้ว อันดับแรกเรามารู้กันก่อนดีกว่าว่าระบบโซล่าร์รูฟคืออะไร

โซล่าร์รูฟ (Solar Roof) คืออะไร

โซล่าร์รูฟ (Solar Roof) หรือ โซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) คือ ระบบโซล่าร์เซลล์ที่ทำการติดตั้งบริเวณหลังคาของอาคาร หรือบ้านเรือนที่พักอาศัย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ภายใช้งานหรือสำหรับขายส่งเข้าระบบส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า

การทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ เป็นการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก โดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิกจะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงตกกระทบกับสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอนที่อยู่บนแผงโซล่าร์เซลล์ และเกิดปฏิกิริยาทำให้คุณสมบัติของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

โซล่ารูฟ กับ โซลาร์เซลล์ปกติ ต่างกันไหม

ระบบและขั้นตอนการทำงานไม่ต่างกัน ต่างกันแค่บริเวณในการติดตั้งของแผงโซล่าร์เซลล์เพียงเท่านั้น โดยโซล่าร์รูฟจะติดตั้งบริเวณหลังคาของอารคารหรือบ้าน แต่กับโซล่าร์เซลล์แบบปกติจะทำการติดตั้งบริเวณรอบบ้าน อาคาร หรือพื้นที่โล่งที่สาามรถรับแสงอาทิย์ได้เต็มที่

ขั้นตอนการทำงานของระบบโซล่ารูฟ

  1. แผงโซลล่าเซลล์ที่ติดตั้งบริเวณหลังคารับพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงออกมา
  2. กระแสไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้จะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ปองกันกระแสไฟฟ้าเกิน (DC Fuse) ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
  3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะทำการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับที่เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน และส่งต่อผ่านอุปกรณ์กันแรงดันไฟกระชาก (AC Surge Protector)
  4. เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กันแรงดันไฟกระชาก (AC Surge Protector) แล้ว จะถูกส่งไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้าน
  5. สุดท้ายตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้านจะทำการส่งกระแสไฟฟ้าที่แปลงแล้วเรียบร้อยกระจายแจกจ่ายไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ประโยชน์ของระบบโซล่าร์รูฟ

1.ประหยัดค่าไฟฟ้า

ช่วยประหยัดค่าไฟ เนื่องจากผู้ใช้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ทำให้ดค่าไฟได้นั้นเอง นอกจากผู้ใช้จะสามารถใช้งานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเองได้แล้ว หากระบบโซล่าร์เซลล์ของผู้ใช้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเกินความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถขายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับระบบส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อีกด้วย

2.ลดปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเมื่อเกิดเหตุขัดข้องของไฟฟ้า

เนื่องจากผู้ใช้ใช้กระแสไฟฟ้าที่มาจากระบบโซล่าร์รูฟ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ดับหรือกระตุกของระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว และลดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากเหตุที่เกิดขึ้น

3.บ้านเย็น ลดความร้อนของตัวบ้าน

ระบบโซล่าร์รูฟที่ติดตั้งบริเวณหลังคาทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ตัวบ้านไม่ได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงทำให้ตัวบ้านมีอุณหภูมิดลง

4.ลดภาวะโลกร้อน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ระบบโซล่าร์รูฟ หรือระบบโซล่าร์เซลล์ทั้งหมด นับเป็นพลังงานทดแทนและเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดและลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถปล่อยภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ระบบโซล่าร์รูฟเป็นระบบที่ผู้คนนิยมใช้กัน เนื่องจากใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากประสิทธิภาพในการทำงานสูง และยังช่วยลดความร้อยภายในตัวบ้านและอาคารได้ ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมาก มีไฟฟ้าใช้ ลดค่าใช้จ่า แถมบ้านอาคารเย็นขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *